Այս հասարակ միրգն օգնեց ինձ հավերժ ազատվել թևատակերի քր տինքից ու տհա ճ հոտից

Իրականում տհ աճ հո տը ոչ, թե քր տնարտադրության, այլ մա րմնում գոյություն ունեցող բա կտերիաների արդյունք է:Շատ հեշտ է ազատվել տհա ճ հո տից, եթե ունես այս բաղադրատոմսը: Մեր քրտինքը մարմնի կօենսագործունեության արդյունք է: Այն կարգավորում է մա րմնի ջերմաստիճանը, նաև վերացնում է վա րակները և ման րէները: Տհա ճ հոտից ազատվելու համար կիսեք լայմը և քսեք ձեր

թևատակերին: Թողեք հյութը չորանա և կարող եք հագնել հագուստը: Դուք ամբողջ օրը կպահպանեք թարմությունը և ոչ մի հետք չի մնա հագուստի վրա: Այսպիսով, բնականաբար,կո չնչանան վնա սակար բա կտերիաները և կպա շտպանվեք տհա ճ հոտից ու դուք պարզապես չեք քողարկի այն, ինչպես դե զոդո րանտների

դեպքում:Կես լայմը բավական է մի քանի որ օգտագործելու համար: Դուք պետք է միայն փորձեք և կզգաք այս հրաշալի բնական մեթոդի բոլոր առավելությունները: Ոմանց մոտ քր տինքի հոտը վառ արտահայտված բուրմունք չունի, իսկ մյուսները հակառակը վա խեցնում են մարդկանց իրենց հոտով ։ Նախ, դուք պետք է որոշեք տհա

ճ հոտի առաջացման պատճառը: Տհա ճ հոտը ստեղծում է պա թոգեն միկ րոօր գանիզմներ, որոնք ակտիվորեն բազմանում են թևատակերում:Քր տինքի հոտի առաջացման հիմնական պատճառներից մեկը թևատակերի մազերնե են:Քր տինքի հոտի վրա նաև ազդում են նյա րդային լարվածությունը, սթր եսսը և վա խը: