Այս մրգերը ցանկացած դե ղամիջոցից ավելի լավ են մաքրում օր գանիզմն ու ոտքի են հանում ցանկացածին

Սպիտակ կաղամբ Սա պարունակում է մեծ քանակությամբ դիետիկ մանրաթելեր, որոնք օգնում են <<կապել>> ծանր մետաղները և տոքսինները, ապա հեռացնել դրանց աղիներով: Բացի այդ, այն հարուստ է օր գանական թթուներով, որոնք բարելավում են մար սողությունը և կարգավորում են մար սողական օր գանների միկ

րոֆլորան:Բայց դա դեռ ամենը չէ ։ Կաղամբը պարունակում է շատ հազվագյուտ վի տամին U: այն <<վն ասազերծում է >> վտ անգավոր քի միական նյութերը,որոնք ներգրավված են վի տամինների սի նթեզի մեջ և նույնիսկ բու ժում է խո ցերը:Կարելի է օգտագործել թարմ, թթու, հյութի տեսքով: Սոխ Դրա հիմնական արժեքը ֆի տոնցի

դներն են, որոնք պարունակվում են եթերային յուղերում ։ Այդ նյութերը ընդամենը մի քանի վայրկյանում կարող են սպ անել բազմաթիվ բակ տերիաների և սն կերի: Բացի այդ, սոխը բարելավում է մար սողությունը, սննդարար նյութերի կլանումը և նույնիսկ ախորժակը: Իսկ ծ ծմբի մեծ քանակությունը թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով վնա

սազերծել և հեռացնել <<ամեն վնա սակար բան>>:Կարելի է օգտագործել թարմ, աղցանի մեջ, սպիրտային թուրմի և կոսմետիկ դիմակի տեսքով (պ զուկներ և ա կնեներ): Խնձոր Շնորհիվ պե կտինի և բջ ջանյութի, խնձորները կարգավորում են ամբողջ մար սողական համակարգի աշխատանքը, <<կապում>> են շլ ակներն ու տո

քսինները, բարելավում ախո րժակը, խթանում ստ ամոքսային հյութի արտադրութ յանը, ազատում փո րկապությունից և այլն: Բացի այդ, խնձորները սպանում են դի զենտերիայի, ոսկեգույն ստ ֆիլոկոկի, պր ոտեայի, գր իպի վի րուսների հարուցի չներին:Կարելի է օգտագործել թարմ և կլեպով, հյութի և քերած <<շիլա>>-ի ձևով:

Ավոկադո Ցա վոք, այս <<հարավային>> մրգի հատկությունները գրեթե հայտնի չեն հանրությանը: Թեև ավոկադոն պարունակում է հրաշալի <<գլ յուտատիոն>> նյութ, որը արգ ելափակում է մոտ 40 տարբեր կանց երոգեններ, <<բեռնաթափելով>> լյ արդը: Բացի դրանից, այն կարգավորում է խոլե ստերինի մակարդակը ար յան մեջ, բարելավում է մա րսողությունը, մատակարարում հյո ւսվածքներին թթ վածին և այլն:Կարելի է օգտագործել թարմ, չրերի կամ <<յուղի>> ձևով: