Աշխարհը պետք է իմանա,որ հիմնային ջուրը սպ անում է քաղ ցկեղը․ Ահա,թե ինչպես պետք է պատրաստել այն

Աշխարհում բազմթիվ հի վանդություններ կան, որոնք լուրջ բու ժման անհրաժեշ տություն ունեն, և կան նաև բազմաթիվ բու ժման մեթ ոդներ: Սակայն դեղ ագործական կազմակերպություններն ու բժ իշկները նախընտրում են պահել այս մե թոդները գաղտնի, որպեսզի իրենց բի զնեսը վտ անգի չենթ արկվի: Այսօր մենք Ձեզ կպատմենք հիմնային ջրի մասին, որը նվազեցնում է օրգ անիզմում ազատ ռադ

իկալների քանակը և կանպ արգելում մի շարք հի վանդություններ, այդ թվում նաև քա ղցկեղը: Մի դե ղագործ, որ արդեն թոշակի է անցել պատմում է բազմաթիվ բու ժական գաղ տԻնՔների մասին, որոնք ուղղակի գաղտնի են պահվում մարդկությունից: Նա պատմեց, թե ինչպես և ինչու կարելի է պատրաստել և օգտագործել հիմնային ջուրը: Օր գանիզմի համար հիմնային ջրի առավելությունները. Հիմնային ջուրը հանդիսանում է ամենուժեղ հակաօքս իդանտներից մեկը, որն մաքրում է օր գանիզմը թո նավոր

նյութերից: Այն կարգավորում է իմու նային համակարգը և չեզո քացնում թ թուները: Թթ ուները սովորակաբար բացասական ազդեցություն են ունենում օր գանիզմի վրա՝առաջ ացնելով հոգնածություն, վատ մար սողություն և քա շի ավելացում: Ընդհանուր առմամբ Դուք կարող եք խուսափել այս ամենից հիմնային ջրիև բանջարեղենների միջոցով,որոնք հավասարակշռում են օր գանիզմի թթ վային և ալկ ալիակ ան մակարդակները: Բժի շկ Օտտօ Վարբուրգը, ով Նոբելյան մրցանակակիր է,

ապացուցել է, որ 95% քաղ ցկեղի տարբեր տեսակներ զարգացել են հենց թ թվային միջավայրում: Այդ նույն հաջողությամբ նա ցույց է տվել, թե ինչպես է զարգանում այդ նույն քաղ ցկեղը,երբ մարդն օգտագործում է հիմնային ջուր: Այսպիսով, նա քաղ ցկեղը և օր գանիզմի մի շարք հի վանդություններ, ինչպիսին են օստ եոպա րոզը,սր տանոթ ային հի վանդությու նները,կապում է օրգ անիզմում թթ վային միջավայրի հետ:Այս բոլոր գիտելիքները օգնեցին ստեղծել մի բաղադրատոմս, որն արագ և արդյունավետ

կամրապնդի Ձեր օր գանիզմը: Բու ժման համար Ձեզ անհրաժեշտ կլինի լիմոն կես վարունգ 1/4 կոճապղպեղ կես բաժակ թարմ անանուխի տերևներ Պատրաստման եղանակ Անհրաժեշտ է բոլոր բաղադրիչները լվանալ և մանր կտ րատել: Չմոռանալ կլպել կոճա պղպեղը: Ավելացնել այս ամենին 1 ջրաման ջուր և թողնել ողջ գիշեր:Հաջորդ առավոտյան քամել այն,խմել սոված փո րին,իսկ մնացածը ողջ օրվա ընթացքում: Այս տնային պայմաններում պատրաստված միջոցը հաստատ կօգնի Ձեզ: