Առաջին հայացքից սովորական լուսանկար է, ոչ մի արտառոց բան չկա, սակայն մի սար սափելի բան Է այնտեղ թաքնված

Վերջերս մի ամերիկուհի սոցկայքի իր էջում մի լուսանկար էր հրա պարակել, որը հու զել էր հազարավոր մարդ-կանց: Հատկապես մեկնա բանությունը, որը կինը թողել էր լուսա նկարին կից: Բանն այն է, որ այս կնոջ որդին աու տիզմ ունի: Նա երբեք կոն տ ակտի դուրս չի գալիս ոչ արտաքին աշխարհի, ոչ էլ մոր հետ: Նա ապրում է իր սեփական աշխարհում, չի խոսում, առանձնապես չի արտահայտում էմ ոց իաներ:

Որդուն օգնելու համար մայրը գտավ մի շան, որն ապրում է Ճապոնիայում: Այդ շունը վարժեցրած է հատուկ ա-ու-տիզմով երեխաների հետ շփման համար:Մայրը որդու հետ մեկնեց Ճապոնիա, որտեղ էլ ծանոթացավ հրաշք կենդանու հետ: Եղավ անսպասելի մի բան. տղան և շունը լեզու գտան: Շունը մի քանի ժամ շարունակ նստել էր երեխայի կող-քին՝ գրկելով նրան, երբ տղան արտասվում էր: Դա այնքան հաճելի

էր, որ մայրը չկարողացավ զսպել արցունք-ները: Այդքան երկար պայքարից , հո գեբ անների և այլ մասնագետների հետ հանդիպելուց հետո․ վերջապես որդին սկսեց շփվել: Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ է զգում մայրը, ով չի կարող իրեն թույլ տալ նույնիսկ գրկել որդուն, քանի որ վեր-ջինիս մոտ կարող է պան իկայի սրացում լինել:

Իսկ հիմա այս շունը դարձավ նրա պանի կաների դեմ բու ժիչ մի-ջոց: Հայտնի է, որ աու տիզմը չի կարելի բու ժել դե ղորայքով, քանի որ դա հի վանդ ություն չէ, այլ զարգացման առանձ-նահատկություն: Պարզվում է, որ շներին հաջողվում է օգնել նման երեխաներին: