Բույսեր, որոնք կմաքրեն տան օդն ու աուրան, դուրս կբերեն տարիների ընթացքում կուտակված ողջ բա ցասական էն երգիան

Սենյակային բույսերը կօգնեն մաքրել օդը: Նրանք և օդն են մաքրում, և փոշին հավաքում, և առողջության համար վտանգավոր մասնիկները: 1. Շեֆֆլերա կամ հովանոցային ծառ բառացիորեն ստեղծվել է այն տարածքների համար, որտեղ ծխում են: Այն հիանալի <<կլանում է>> և չեզոքացնում ծխա խոտի ծխի մեջ պարունակվող նիկ ոտինն ու խե ժերը ։ 2. Ոսկեգույն սցին դապս ուսը (Epipremnum aureum կամ Պոտոս)

մաքրում է օդը բեն զոլից: Ծավալուն տերևները կլանում են մեծ քանակությամբ այս նյութից: Աճում է նա արագ, իսկ ջրել այն կարելի է բավականին հազվադեպ: 3. Դրացենն (Dracaena) վնասազերծում է ֆոր մալդե հիդ: Այս բույսը վերացնում է ֆորմալդեհիդի թ ունավոր գոլորշիները, որոնք նվազագույն քանակությամբ, բայց միևնույն ժամանակ տարածում են լակեր, սոսինձներ: 4. Քլո րոֆի թումը շատ

արդյունավետ բռնում են արտ անետումային գ ազերը: Հետևաբար, այս բույսը անհրաժեշտ է նրանց համար, ովքեր ապրում են առաջին կամ երկրորդ հարկում: 5. Համեդորեան (chamaedorea elegans կամ սենյակային պալմա) ակտիվորեն խոնավացնում է օդը և ֆիլտրում պլաստ մասսայից արտա նետվող նյութերը: 6. Hedera

helix -ը մաքրում է օդի տոքսինների 60% — ը 6 ժամվա ընթացքում: 7. Ֆիկուս Բենջամինա (Ficus benjamina) — օդի մաքրման ռեկորդակիրներն են: Նրանք կլանում են շատ թո ւնավոր նյութեր, այդ թվում ֆո րմալդե հիդը, բեն զոլը և ամո նիակը: Ֆիկուսը որպես մագնիս ձգում է փոշին: