Գիտնականները ճն շումն իջեցնելու համար զարմանալի, նոր մեթոդ են գտել․ ահա, թե ինչ է պետք անել

Ամբողջ աշխարհի գիտնականները փորձում են գտնել ար յան բարձր ճն շման նվազեցման առանց դեղորայքի մեթոդներ, քանի որ հի պերտոնիան դարձել է արդիականության իսկական պատուհաս:Քուինսլենդի համալսարանի մասնագետները ճն շումը իջեցնելու զարմանալի միջոց են բացահայտել: Մեթոդը հայտնաբերվել է հետազոտության անցկացման ժամանակ, որին մասնակցել են ար յան բարձր ճնշում

ունեցող երկու հարյուր կանայք:Փորձարկվողներին, որոնց ճ նշումը չափել են փորձի նախնական փուլում, առաջարկել են դիտել կես ժամ ո ղբերգական ֆիլմեր, որոնք ուժեղ զգացմունքային ալիք են առաջացնում: Կանանցից շատերը լաց էին լինում կինոսեանսների ժամանակ ։ Դիտումից հետո կատարվել է նաև ար յան ճն շման չափում ։Բոլոր փորձարկվողների մոտ նկատվել է ար յան ճն շման նվազում ։

Զգացմունքային ցն ցման և լաց լինելու պահին զարկե րակը նվազում է, անհանգստ ության և ս թրեսի մակարդակը նվազում է: Գիտնականները պարզել են, որ արցունքներով հեռանում են նաև հ իպերտոնիայի նշանները, արյ ան ճնշ ումը կայունանում է: Հավանաբար դրան նպաստում է կա րտիզոլի արտադրությունը, որը նվազում է լացի ժամանակ ։Մասնագետները մտադիր են հետագայում ևս ուսումնասիրել այս մեթոդը, քանի որ այն չի նախատեսում դե ղամիջոցների ընդունում, ինչը նշանակում է, որ չի վնաս ում առո ղջությանը, բացի այդ լավ արդյունքներ է ցույց տվել բարձր ճնշ ման նվազեցման գործում: