Դրսում աշուն է․ Եթե անհանգստանում եք ձեր առո ղջության համար, ապա սկսեք ուտել այս էժան, բայց չափազանց օգտակար բանջարեղենը

օգտակար բանջարեղենը Ինչպես ցանկացած միրգ և բանջարեղեն, դդումն ունի վի տամինների և հանքային նյութերի իր պաշարը, ինչպես նաև այլ առավելություններ, որոնք այն ցանկալի տարր են դարձնում մարդու սննդակարգում: Եթե անհանգստան ում եք ձեր առ ողջության համար, ապա սկսեք դդում ուտել: Դդումը լավ է ազդում սր տի և եր իկամների աշխատանքի վրա: Դրանում պարունակվող կալ իումը դրական է

ազդում ս րտի աշխատանքի վրա, բացի այդ՝ օգնում է օրգա նիզմից դուրս մղել ավելորդ հեղուկը, այսինքն՝ այն նաև հիանալի մի զամուղ է: Դդմի կորիզները` որպես շա գանակագե ղձի ադ ենոմայի կան խարգե լման միջոց: Տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում հաճախ ուտել դդմի կորիզներ, քանի որ դրանցում պարունակվող ցի նկի մեծ քանակությունը նպաստում է տղամարդու վերարտադրողական համակարգի ամրապ

նդմանը և շա գանակագե ղձի հի վանդությունների կանխարգ ելմանը: Դդմի կորիզները նաև չորացնում են, տապակում և ուտում. բավականին համեղ է: Բացի այդ՝ դդումը պարունակում է A, C և B խմբի վի տամիններ: A վի տամինը նպաստում է իմո ւնային համակարգի ամրապնդմանը և օգնում է պայ քարել մրս ածության դեմ: B խմբի վի տամինները նպաստում են նյա րդային համակարգի ամրապնդմանը,

օգտակար են լյ արդի համար և նպաստում են ավելորդ խ ոլեստերինի դուր սմղմանը, նաև խոչընդոտում են ավելորդ քաշի կուտակմանը: Դդումը կարելի է ուտել ինչպես հում, այնպես էլ խաշած վիճակում: Դրանից պատրաստում են բազմատեսակ ապուրներ, խյուսեր, անգամ ճաշեր: Այնպես որ, շտապեք համալրել ձեր մենյուն դդմից պատրաստված ուտեստներով: