Եթե արդեն իսկ վարա կվել եք կորո նավիրու սով, ահա թե ինչ է պետք անել օր գանիզմը վերականգնելու ու նախկին վիճակին բերելու համար

Դիա ֆրագմալ շնչառություն․ Այս շնչա ռությունը զարգացնում է թո քերի ստորին մասը: Այն մարզելու համար, դուք պետք է աշխատեք ձեր փորով: Նստած դիրքում մի ձեռքը դրեք կր ծքավանդակի վրա,իսկ մյուսը փորի վրա, պորտից մի փոքր բարձր: Քաշեք խոր շունչ, դուք կզգաք, թե ինչպես է դիա ֆրագամն իջնում և դուրս է գալիս փորը: Այնուհետև արտաշնչեք և քաշեք ձեր փորը, որպեսզի դիա ֆրագման բարձրանա: Այս դեպքում, հիշեք, որ պեքտ է շնչել քթով, իսկ արտաշ նչել ՝ թեթևակի սեղմված շրթունքների և ատամների միջով։ Այս վարժությունը պետք է արվի օրական մի քանի անգամ 10 կրկնություններով :

Ստորին կրծ քավանդակով շնչառություն․ Հետևյալ վարժությունները կարող են տարբեր լինել, կախված անձի կազմվածքից : Դինա Սեյֆուլինան կիսվում է միանգամից երկու տարբերակով: Առաջին, դրեք ձեր ձեռքերը ստորին կողո սկրներին: Շնչելիս դրանք պետք է ուռչեն, իսկ արտաշնչելիս սեղմվեն: Բայց դուք պետք է թույլ օգնեք նրանց ձեռքերով: Երկրորդ դեպքում նույն բանն ես անում, բայց ձեռքերով քեզ բռնում ես, ասես գրկում ես ։ Այս վարժությունը կարող է կրկնվել 5-ից մինչև 10 անգամ :

Միջին շնչառություն․ Այստեղ ևս երկու տարբերակ կա ։ Ձեռքերդ միջին կողո սկրերի վրա դրեք, խորը շունչ քաշեք։ Կողոս կրները կրկին պետք է ուռչեն, իսկ արտաշնչման ժամանակ ՝ սեղմվեն քո ձեռքերի օգնությամբ: կամ էլ գրկեք ինքներդ ձեզ երկու ձեռքով, ինչպես նախորդ վարժության ժամանակ: Սակայն ձեռքերը պետք է լինեն միջին կողոս կրերի վրա։

Երկու տեսակի շնչառության միացում․ Դրեք ձեր ձեռքերը ձեր ուսերին: Շնչելիս ծալված ձեռքերը մի կողմի վրա բարձրացրու, ձգելով կր ծքավանդակի մկ անները, իսկ արտաշնչելիս իջեցրեք ձեր ձեռքերը՝ ուսերով մի փոքր սեղմելով կողերը: Կրկնեք վարժությունը 5-ից 15 անգամ հնարավորության դեպքում: Երբ ավելի հեշտ լինի դա անել, կարող եք ավելացնել տեմպը։