Ես 50 տարեկան եմ ու չեմ կարողանում սիրել իմ հասակակից կանանց․ 50-ամյա կնոջ մարմնի մեջ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա

Ես 50 տարեկան եմ ու չեմ կարողանում սիրել իմ հասակակից կանանց․50-ամյա կնոջ մարմնի մեջ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա 50 տարեկան լինելով՝ չեմ կարող սիրել 50 տարեկան կնոջ, նա շատ ծեր է․նախընտրում եմ երիտասարդներին..50-ամյա ֆրանսի- ացի գրող Յան Մուաքսը խոս տովանել է, որ նույն տար իքի կան այք կարծես «անտե սանելի են» իր համար։Հայտնի գրող ու հաղոր- դավար Յանը մեծ վորդովմո ւնք է առա ջացրել հանրո ւթյան մոտ՝ հայտնելով, որ ունակ չէ սիրել 50-անց կնոջ։ 50 տար եկան

տղա- մարդն ասել է․ -Արի չչափազանցնենք։ Դա ան հնար է․ նա շատ ծեր է։ Այս մասին գրում է The Guаrdian-ը։ -Ես նախընտրում եմ երիտ ասարդ կանանց։ Նրանք ահավ անական են։ Իսկ ահա 50-ամյա կնոջ մարմնի մեջ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Բացի այդ, Յանն ասել է, որ նախընտրում է հանդ իպել ասիացիների՝ կորեուհ իների, ճապոնուհիներին, չինու հիների հետ։ Ազդեցիկ մարդու այդ խոսքերը բարկացրել են ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև ողջ աշխարհի կանանց։Լաուրա Հուլլեյը գրել է․ -Շնորհավոր

Նոր տարի․ կարծրատիպերն ամենուր են։ Շատ կանայք սկսել են մեկնաբանու թյուններում տեղա դրել իրենց լուսա նկարները՝ ցուցադրելով, որ նույնիսկ մեծ տարիքում հնա- րավոր է լինել հմայիչ։Շատ օգտատերեր նշեցին 50-անց աստղերի, ովքեր շատ երիտասարդներից ավելի լավ ու գրավիչ տեսք ունեն։ Ինչու՞ են կանայք գեղեցիկ ցան կացած տարիքում։Սերը՝ ոչ միայն գեղե ցիկ դեմքի մասին է։ Դա նաև կապ է երկու մարդկանց միջև, աջակցություն և շատ այլ երևույթներ։ Այդ պատճառով

էլ հարաբերությունների համար պետք է ընտրել՝ հիմնվելով ոչ միայն տարիքի վրա։ Յանը չի ընդունում իր մեղքը։ Նա համարում է, որ միայն կիսվել է սեփական նախընտրությամբ։50 տարեկան կանայք ինքնավստահ են, փորձառու և հիասքանչ։ Իսկ կարևորը՝ արժանի են սիրո։ Իսկ դուք համաձայն եք մեզ հետ թե՞ կիսում եք գրողի կարծիքը։