Երիտասարդ կինը միշտ ծիծաղում էր հարևանուհու վրա ասելով, որ կեղտոտ լվացք է ամեն օր կախում պարանից․ Ամուսնու ընդամենը մի խոսքը ընդմիշտ փակեց նրա բերանը

Երիտասարդ կինը միշտ ծիծաղում էր հարևանուհու վրա ասելով, որ կեղտոտ լվացք է ամեն օր կախում պարանից․ Ամուսնու ընդա- մենը մի խոսքը ընդմիշտ փակեց նրա բերանը․ Այսօր ես ձեզ մի անսովոր պատմություն կպատմեմ, որում մի կին ծաղրում էր ուրիշների գործերը ՝ հավատալով, որ նրանք սխալ են ապրում ՝ չնկատելով, թե ինչ է կատարվում իր քթի տակ: Այնուամենայնիվ, ինչպես և շա տերը, այնպես էլ ես՝

չգիտեմ, թե այն իսկա- պես եղել է, թե՞ դա պարզապես գեղարվեստական մի պատմություն է,բայց գլխավորը ոչ թե դա է, այլ այն իմաստը, որը մեզանից յու- րաքանչյուրը պետք է հասկանա այդ պատմությունն իմանալուց հետո. Սամանտան և Ջորջը բավականին շուտ ամուսնացան: Նրանց սերը մաքուր էր, ուստի նրանք իմաստ չէին տեսնում հետաձգել հար- սանիքը, քանի որ հավատում էին, որ նրանք

պարզապես իրար համար են ծնված:Սկզբում նրանք ապրում էին իրենց հայրենի Մոն- տանայում, բայց մի քանի տարի անց Ջորջին առաջարկեցին լավ պաշտոն Կալիֆո ռնիայում: Խորհրդակցելուց հետո նրանք որոշե- ցին, որ հիմարություն է հրաժարվել նման առաջարկից և հեռան կարից և, իհարկե, համաձ այնեցին, որ պետք է տեղափոխվեն այն- տեղ: Ժամանակի ընթացքում Ջորջը հասկանում է, որ Սամանտան

շատ է փնովում իրենց շրջապատող մարդկանց, այդպիսով բարձրաց- նելով իր ինքնագնահատականը։ Ամուսինն ասում էր, որ չի կարելի այդպես խոսել ուրիշների մասին։ Մի անգամ իրենց կողքի տանը տեղափոխվում է մի զույգ, որոնք շատ էին սիրում միմյանց։ Սամա նտան գտավ մի բան,որի վրա կարելի էր փնթփնթալ։ Նա Ջորջին ասաց, որ նրանք չեն կարողանում նորմալ լվացք անել և որ իրենց կախված

լվացքը ընդհանրապես մաքուր չէ։ Մի օր նը- րանք արթնանում են և կինն ասում է ամուսնուն, որ այսօր նրանց լվացքը մաքուր է, ինչին ամուսինը պատասխանում է՝ -Այո սիրելիս, որովհետև այսօր առավոտյան ես լվացել եմ մեր պատուհանները, դրա համար էլ նրանց լվացքը մաքուր է երևում․Այ- սօրվանից ի վեր ամեն օր էլ նրանց լվացքը մաքուր կերևա․ Այդ օրվանից սկսած կինը էլ երբեք չքննադատեց ուրիշներին։