ԶԳՈՆ ԵՂԵՔ. Կոր ոնավի րուսի նոր ախ տանիշները, որոնց առկայության դեպքում ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԵՏՔ Է դիմեք բժ շկի

Կոր ոնավի րուսի նոր դելտա շտ ամը ունի նոր ախ տանիշներ և տարբերվում է նախկին ախ տանիշներից։ Հնարավոր է, որ չլինի ջերմություն, փոխարենը լինի խո րխի մեծ քանակությամբ հա զ, որը բավականին երկար տևի։ Կոր ոնավի րուսով վարա կված պացիենտները հիմա բախվում են այնպիսի ախ տանիշների, ինչպիսին են հար բուխը, կո կորդի ցա վը եւ կոկ որդի քեր ծվելը։

Շատ պացիենտների մոտ նկատվում են գլխա պտույտներ, գլխացա վեր, արտահայտված թուլ ություն։ Հնարավոր են ուշաթափություններ կտրուկ վեր կենալ փորձելիս։ Այս բոլոր ախ տանիշները ի հայտ են գալիս առավելագույնը երկրորդ օրը եւ տեւում են շաբաթներ։

Որոշ նախկին ախ տանշաններ, սակայն, պահպանվել են։ Դրանց թվին են պատկանում, օրինակ, մար սողության խան գարումները, փո րացա վը, լու ծը, ինչպես նաեւ սրտ խառնոցն ու փս խումը։