Կաղամբի տերևները ուղղակի հրաշք կգործեն և ընդամենը 1 գիշերում կբու ժեն հա զը, ահա թե ինչ է պետք անել

Անպայման պահեք ձեր մոտ այս տեղեկությունը, որպեսզի չկորցնեք այն։ Եթե իմ ընտանիքի անդամներից մեկը սկսում է հա զալ, ես երբեք դե ղատնից դե ղեր չեմ գնում, այլ նրան բո ւժում եմ այսպես։ Կարող եք ազատվել կողքերի ճար պից մեկ շաբաթում: 30կգ 4 շաբաթում: Տան ջվո՞ւմ եք սն կից: Ընդմիշտ ազատվե՛ք դրանից:

Վերցնում եմ կաղամբի տերևը, դնում այն 1-2 րոպե ե ռացող ջրի մեջ, այնուհետև պատում եմ մեղրով և դնում կրծ քավա նդակին (ուժեղ հ ազի դեպքում երկու կաղամբի տերև, մեկը՝ կր ծքավան դակին, մյուսը՝ մե ջքին)։Կիպ շապիկը լավ պահպանում է տերևը իր տեղում ամբողջ գիշերվա ընթացքում։ Իսկ առավոտյան նրանից գրեթե բան չի մնում։

Մեղրի հետ միասին այն ներծծվում է մա շկի մեջ և ունենում բո ւժիչ ազդեցություն։ 3-5 գիշեր և մր սածու թյունից առաջացած հա զը կվերանա ամբողջովին։ Զգուշացում. Ցանկացած առո ղջական խնդրի դեպքում դիմեք բժ շկի, մի զբաղվեք ինք նաբու ժությամբ: Ժողովրդական միջոցներ կիրառելուց առաջ խորհրդակցեք մասնագետի հետ, այլապես կարող եք վն ասել ձեր առ ողջությունը: