Կո րոնավի րուսով հի վանդները դադարում են վա րակիչ լինել, երբ. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Կո րոնավի րուսով հի վանդները դադարում են վա րակիչ լինել վար ակվելուց 11 օր անց, նույնիսկ եթե հ իվանդության 12-րդ օրը կոր ոնավ իրուսի ա խտորոշման թ եստը դրական արդյ ունք է ցույց տալիս, փոխանցում է CO VID-19-ը, հայտնում է N YP-ն՝ վկայակոչելով նոր հետազոտությունները:

Սի նգապուրից մաս նագետները հայտարարել են, որ հայտնաբերել են, որ վի րուսը «հի վանդության 11-րդ օրվանից հետո չի կարող առանձնացվել կամ արմանատավորվել»,- նշվում է Երկրի վա րակիչ հ իվանդությունների ազգային կենտրոնի եւ Բժ շկության ակադեմիայի համատեղ զեկույցում:

Հետազոտողներն ուսումնասիրել են C OVID-19 ունեցող 73 հի վանդի «վի րուսային բեռը», որպեսզի պարզեն՝ արդյոք վի րուսը դեռ կենսունակ է, եւ արդյոք նրանք կարող են որեւէ մեկին վա րակել:

«CO VID-19 համավա րակի սկզբից կուտակված տվյալների հիման վրա ախ տանշաններ ունեցող մարդկանց մոտ [կոր ոնավի րուսի] վա րակիչ ժամանակաշրջանը կարող է սկսվել ախ տանիշների հայտնվելուց մոտ 2 օր առաջ եւ տեւում է ախ տանիշների հայտնվելուց մոտ 7-10 օր»,- գրել են հետազոտողները: