Հզոր աղոթք ուղղված Աստծուն. Աստված սիրում է մեզ

Հզոր աղոթք ուղղված Աստծուն. Աստված սիրում է մեզ։ Աստվածաշունչն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միակ որդուն չխնայեց, որպեսզի ԻՐԵՆ հավատացող ամեն մի հավատացյալ ունենա հավերժ կյանք:Երբ մենք ինչ որ վատ բան ենք մտածում, անում կամ ասում, դա մեղք է և մեր մե ղքերը մեզ հեռացնում են

Աստծուց: Եվ մեր մե ղքերի համար Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը մահացավ խաչի վրա:Հիսուսը ծնվեց երկրի վրա որպես մարդ, ապրեց անմեղ կյանքով, սակայն մա հացավ խաչի վրա մեր գործած մե ղքերի համար: Նա ինքն իր վրա վերցրեց պատ իժը և դրանով իսկ մեզ փրկեց հավերժ կոր ծանումից:

Հիսուսն է դեպի Աստված տանող միակ ճանապարհը, նրա միջոցով են մարդիկ հասնում Աստծուն: Այս աղոթքի միջոցով մենք կարող ենք խնդրել Հիսուս Քրիստոսին ներել մեր մե ղքերը.«Տեր Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու Աստծո Որդին ես, և

ընդունում եմ իմ մե ղքերը և հավատում եմ, որ Դու մա հացար խաչի վրա, իմ մե ղքերի համար: Խնդրում եմ Քեզ, ներիր իմ մե ղքեը և մտիր իմ կյանք, դարձիր իմ Տերը և Փրկիչը: Ես ցանկանում եմ նոր կյանք սկսել, նվիրված քեզ»: