Մայրը վաճառեց երեխայի մա հճակալը, բայց գնորդը վերադարձավ մի քանի օր անց ու խնդրեց մորը նայել մա հճակալի մեջ․ ԻՆՉ ԷՐ ԱՅՆՏԵՂ

Վալյա Րիոթսը, ով ապրում էր ԱՄՆ-ում, հղի էր և սպասում էր իր երեխայի ծնվելուն: Սակայն այդ վերջին շրջանում այս կնոջ հետ տարօրինակ բաներ էին կատարվում, որոնք չէին կատարվել հ ղիության սկզբնական շրջանում: Երեխան կարծես սառել էր

մոր փ որում և կենդանության ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս: Վալյան շատ էր անհանգստանում և գնաց հի վանդանոց: Ցա վոք սր տի նրա անհանգստությունները իզուր չէին: