Մարդկանց 90%-ը սխալ կողմով է դնում բժ շկական դիմակը․ ահա թե ինչպես է հարկավոր անել դա

Բժ շկական դիմակը ստեղծված է նրա համար, որ բակ տերիաները և հի վանդությ ունները չտարածվեն։ Բժ իշկների համար դա առաջին մակարդակի պաշտպանություն է համարվում, քանի որ այն հի վանդի հետ շփվելիս պաշտպանում է ին ֆեկցիաներից։ Իսկ ցածր իմո ւնիտետ ունեցող մարդկանց համար դիմակը ծառայում է որպես հի վանդություններից պաշտպանվելու միջոց, որը կարող է էլ ավելի վատացնել նրանց

վիճակը։ Սակայն դիմակի սխալ օգտագործումը կարող է ավելի շատ վն աս բերել, քան օգուտ։ Համացանցի օգտատերերից մեկը պատմել է ամբողջ աշխարհին, թե որն է այն կրելու ճիշտ ձևը։ Ահա թե ինչ էր նա գրել. «Ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ իմ իմացությու ններով, թե ինչպես պետք է ճիշտ օգտագործել բժ շկական դիմակը։ Դա ես սովորել եմ անցած տարի պրա կտիկայի ժամանակ։ Եթե սպիտակ մասը դիպչում է ձեր դեմքին,

դա նշանակում է, որ դուք ուզում եք պաշտպանել ձեզ շրջապատողներին ձեզանից (թույլ չտալով փոխանցել ձեր վտ անգավոր բա կտերիաները նրանց)։ Եթե սպիտակ մասը դեպի դուրս է, նշանակում է՝ դուք ուզում եք ձեզ պաշտպանել շրջապատող մարդկանցից (որպեսզի մա նրէները և բա կտերիաները չփոխանցվեն և չներթ ափանցեն ձեր օր գանիզմ)»։ Կարճ ասած՝ եթե սպիտակ հատվածը դեպի ներս է, ապա

դուք հի վանդ եք և չեք ուզում վա րակել ուրիշներին, իսկ եթե սպիտակ մասը դեպի դուրս է, ուրեմն՝ դուք առողջ եք և ուզում եք պաշտպանվել հի վանդ մարդկանցից։ Կապույտ կամ այլ գույնով ներկված հատվածը պաշտպանում է բերանը և քիթը այլ հեղուկների ներթա փանցումից (օրինակ՝ դրանք կարող են լինել փռ շտոցից կամ հազից դուրս մղված թու քը և այլն)։ Իսկ սպիտակ կողմը ֆիլտր է, որը գործում է

որպես խոչընդոտ ընդդեմ ման րէների, երբ դուք շնչում եք։ Դրա համար էլ հարկավոր է միշտ կրել դիմակը գունավոր հատվածը դեպի դուրս։ Բժ իշկները նաև խորհուրդ են տալիս լվանալ ձեռքերն օճառով մինչև դիմակ հագնելը և, իհարկե, երբեք չօգտագործել մեկ դիմակը 2 մարդու համար։