Որպեսզի 55 տարեկանում 30 տարեկանի տեսք ունենաք դուք էլ արեք այն, ինչ ինձ խորհուրդ տվեց կոսմետոլոգս

Մարդու մարմինը անընդհատ թարմացվում է, և դրա պատճառով մաշկն անընդհատ հանում է մա հացած բջ իջները: Հետեւաբար, այն փաթիլվում է, հատկապես աշնան-ձմեռվա ժամանակահատվածում, երբ շատ բացասական գործոններ ազդում են մա շկի վրա: Անհրաժեշտ է շեր տազատել մ ե ռած բջ իջները: Մենք ձեզ համար պատր աստել ենք ձեր մաշկը թարմացնելու կատարյալ միջոց ` պ իլինգ, որը կարող եք

հեշտությամբ անել տանը: Պիլինգ Այս ընթացակարգը բացարձակապես անցավ է և կօգնի ձեզ ընդմիշտ մոռանալ ձեր դեմքի մաշկի թե փոտման մասին: Ինչ է մեզ հարկավոր՝ կալ ցիումի քլ որիդի լուծույթ 5-10% (կալ ցիումի քլ որիդը կարելի է գնել ամ պուլներում ցանկացած դե ղատներից) բամբակյա բարձիկներ մանկական օճառ Բացեք ամպուլը: Վերցրեք բամբակյա բարձիկ և քսեք այն կալ ցիումի քլ որիդի

լուծույթով: Հեղուկը քսեք դեմքին և թույլ տվեք, որ այն ամբողջովին կլանվի: Այս ընթացակարգը պետք է կրկնել 5-8 անգամ: Ձեր մաշկի վրա կարող է զգաք մի փոքր քո րոց: Եթե ձեր մաշկը սկսում է ա յրվել, անմիջապես լվացեք օճառով: Երբ կալ ցիումի քլ որիդի վերջին շերտը չորանա, ձեր մատները խոնավացրեք ջրով։ Մերսեք օճառը ձեր մաշկի վրա: Սատկած մաշկը գլորվելու է ձեր մատների տակ: Կրկին մերսեք մաշկը:

Դրանից հետո լվացեք ձեր դեմքը տաք ջրով: Կարող եք օգտագործել կրեմ, քանի որ օճառը և կալ ցիումի քլո րիդը չորացնում են մաշկը: Բանն այն է, որ կալ ցիումի քլո րիդը փոխազդում է կա լիումի և նատ րիումի աղերի հետ, որոնք պարունակվում են մանկական օճառում, և արդյունքում առաջանում են կալ իում և նա տրիումի քլո րիդ և չլու ծված կալց իումի աղ, որոնք պարզապես գլորվում են ներքև ՝ իր հետ տանելով վերին մասի կերատինացված մասնիկները: Փորձեք այս պի լինգը պատրաստել տանը, արդյունքը հաստատ կգերազանցի ձեր բոլոր սպասելիքները: