Որտեղ և ինչպես է Հռիփսիմե Հակոբյանը նշել ծննդյան 35-ամյակը

Երգչուհի Հռիփսիմե Հակոբյանը երեկ նշել է ծննդյան օրը։ Նա կարճ հոլովակ է հրապարակել ծննդյան տոնից, որի մեկնաբանություններում շնորհակալություն է հայտնել օրը տոն դարձնելու համար։

Երգչո ւհի Հռիփսի մե Հակ ոբյանը երեկ նշել է ծնն դյան օրը։ Նա կարճ հոլովակ է հրապարակել ծննդյան տոնից, որի մեկնաբանություններում շնորհա կալություն է հայտնել օրը տոն դարձն ելու համար։