Ուզու՞մ եք, որ մա րսողությունը լավանա․ ՌԵՀԱՆ կերեք, ահա, թե ինչ պիտի իմանաք դուք ՊԱՐՏԱԴԻՐ

Ռեհանը խթանում է մար սողական գործընթացներին, արթնացնում է ախորժակը, տո նուսավորում, օգնում է վերականգնել ուժերը հի վանդություններից հետո, կանխում է սր տանո թային հ իվանդությունների զարգացումը: Այն օգտագործում են որպես խո րխաբեր միջոց հազի ժամանակ, որպես բա կտերի ցիդ և հակաբո րբոքային միջոց բերանի խոռոչի բո րբոք ումների ժամանակ ո ղ ողումներ կատարելու համար: Այն

համարվում է լավ հակադ եպրեսանտ՝ այն թուլացնում է նյ արդային լարվածությունը, նպաստում հի շողության բար ելավմանը և նյ արդային համակարգի ամրապնդմանը: Ռեհանն օգտագործվում է պո տենցիան բարձրացնելու և ցանկությունը ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց մոտ մեծացնելու համար:Ռեհանը հակացու ցղված է հղ իներին, խորհուրդ չի տրվում նաև ա րյան մա կարդելիության խա խտում

, թր ոմբո ֆլեբ իտ ունեցողներին, սր տի կա թված կամ ինս ուլտից տարած մարդկանց:Ռեհանի գինին օգտագործվում է մար սողության բարելավման համար, օգնում է մե տեո րիզմին, վերացնում է ցա վը ստա մոքսի և ա ղիքային կո լիկների ժամանակ: Դրա պատրաստման համար անհրաժեշտ է 1 բաժակ մանրացված չորացված ռեհան և 1 շիշ որակյալ կ ագոր: Ռեհանի վրա գինի լցրեք, թափահարեք,

խցան դրեք և թրմեք մութ տեղում 1 ամիս: Քամեք և ընդունեք օրական 3 անգամ 50 մլ ուտելու ժամանակ, բո ւժման կուրսը 1 ամիս է:Եթե գինին ձեզ ինչ-ինչ պատճառներով հակացո ւցված է, այն կարող է փոխարինվել ռեհանի յուղով: 1 բաժակ մանրացված թարմ ռեհանի վրա լցնել 0,5 լ բուսական (արևածաղկի կամ ձիթապտղի) յուղ, թրմել մեկ ամիս տաք տեղում, քամել: Ընդունեք օրական 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ հետո 10 կաթիլ շաքարի կտորի վրա լցրած: Բու ժման կուրսը 3-4 շաբաթ է: