Պա տվաստվելուց առաջ ուշադիր լսեք բժ իշկ համաճ արակաբանի հորդորը, իսկ , եթե արդեն պատվ աստվել եք, ապա

Պա տվաստվելուց առաջ ուշադիր լսեք բժ իշկ համաճ արակաբանի հորդորը, իսկ , եթե արդեն պատվ աստվել եք, ապա Գրիգոր Գրիգորյանի հարցազրույցը ուշադիր լսեք։ Տեսանյութը ներկայացված է ստորև։

Պա տվաստվելուց առաջ ուշադիր լսեք բժ իշկ համաճ արակաբանի հորդորը, իսկ , եթե արդեն պատվ աստվել եք, ապա Գրիգոր Գրիգորյանի հարցազրույցը ուշադիր լսեք։ Տեսանյութը ներկայացված է ստորև