Սա երիտասարդների մոտ հանգեցնում է 100% անպ տղության․ բժշ կական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Համբարձումյանը ԽԻՍՏ ԶԳՈ ՒՇԱՑՆՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐԻՆ

«Մեդիալաբի» հարցերին պատասխանում է Վերարտադրողական կենտրոնի տնօրեն, բժ շկական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Համբարձումյանը․ – Պարո՛ն Համբարձումյան, հատկապես երիտասարդների շրջանում տիրապետող է այն մտայնությունը, որ պատ վաստումն ազդում է մարդու վերարտադրողական առո ղջության վրա, անպտ ղություն առաջացնում: Դուք մասնագիտական տեսանկյունից խնդրում եմ բացատրեք՝ այդպե՞ս է: – Իրականությունը շատ պարզ է. ոչ մի տվյալ երբևիցե չի եղել, որ հաստատի կամ նույնիսկ կասկածի առիթ տա, որ պատվ աստումը կարող է անպ տղության բերել: Երբեք նման բան չի եղել: Դա 100 տոկոս մտացածին տեղեկություն է, միֆ է, թե վա խ է՝ չգիտեմ: Նման տվյալ չկա: Հակառակը՝ աշխատանքները, որ կատարվել են վերջերս, երբ ԱՄՆ-ում սկսեցին պատ վաստումները, կատարվեցին հետազոտ ություններ, և պատ վաստված կանայք, որոնք նույնիսկ չեն պլանավորել հ ղիություն, հ ղիացել են և ոչ մի տարբերություն: Տասնյակ հազարավոր կանանց, ինչպես նաև տղամարդկանց մոտ որևէ խնդ իր չի հայտնաբերվել:

Եվ մեկ հանգամանք էլ եմ ուզում ընդգծել՝ այն կանայք, որոնք պատ վաստված են եղել ու վարա կվել են քո վիդով, նրանց մոտ հ ղիությունը բարեհաջող է անցել, մե ռելածն ություն, վի ժումներ քիչ են եղել: Այսինքն՝ կարելի է նույնիսկ ասել, որ նման դեպքերում պատ վաստումը վերարտադրողական բժշ կությանը մեծ օգուտ է բերել: – Անկախ պատ վաստանյութի տեսակի՞ց: – Դա՝ կոնկրետ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ կիրառվում են «Մո դեռնա», «Ֆա յզեր», և Եվրոպայում, որտեղ կիրառելի է «Աստ րաԶ ենեկա»: Վերջերս Ամերիկյան վերարտադրողական բժշ կության ասոցիացիան վերջապես տվեց մասնագետներիս շատ հուզող հարցերի պատասխանը՝ կարելի՞ է արդյոք, պե՞տք է և որ օրերին պատ վաստել այն զույգերին, որոնք անպտ ղություն են բուժում: Այդ հարցը մեզ՝ վերարտադրողական առողջությամբ զբաղվող բժի շկներիս շատ էր հետաքրքրում, քանի որ կան զույգեր, որոնք արտ ամարմնային բեղ մնավորման համար գալիս են ու հետաքրքրվում՝ սպասե՞ն, թե՞ հիմա անեն:

Այդ հարցերը կախված էին օդում: Բայց հիմա արդեն 100 տոկոսանոց պատասխան կա՝ կարող են պացի ենտի ցանկացած օրն էլ արտ ամարմնային բեղ մնավորում անել: Թեկուզ կարող են պատ վաստվել ու հաջորդ օրը արտ ամարմնային բեղ մնավորում անել, այս աստիճան վստահություն կա պատվա ստման նկատմամբ: Ոչ մի վերապահում գիտությունը, բժ շկությունը չեն տալիս, այսինքն՝ պատ վաստվեք ու երբ ուզում եք հղ իացեք: Հակառակը՝ միայն ու միայն կպաշտպանի, եթե հիվա նդանան ք ովիդով: – Պարո՛ն Համբարձումյան, ձեր կոլեգաներից Սևադա Հակոբյանը հրապարակել էր մի հետազոտության արդյունքներ, որոնց համաձայն՝ երիտասարդների մոտ քո վիդով հի վանդանալուց հետո արձանագրվել է ազոո սպեր միա՝ սերմ նաբջ իջների բացակայություն է: Ըստ նրա՝ այդ արդյունքն արդեն մի քանի անգամ եղել է: Դուք էլ եք մասնագետ, խնդրում եմ ասեք՝ կարո՞ղ է այդ հի վանդությունը

նման բարդություններ առաջացնել: – Այո՛, Սևադային շատ լավ եմ ճանաչում ու հարգում և հաստատում եմ նրա ասածը: Ազոոսպ երմիան ամենավատ բանն է, որ կարող է լինել տղամարդկանց մոտ, խաթարել նրանց վերարտադրողականությունը: Ազոոսպ երմիա նշանակում է սեր մի, սեր մնաբ ջջի տոտալ բացակայություն, այսինքն՝ 100 տոկոսանոց անպ տղություն: Եթե անձը պա տվաստվի, այդ երևույթը նրա մոտ չի լինի. քով իդն ունի ծանր հետևանքներ, իսկ պատ վաստումը հետևանք չունի՝ սրանից պարզ բացատրել հնարավոր չէ: Կամ թողնում եք, հի վան դանում եք քով իդով ու գալիս ասում՝ բժի ՛շկ ջան, բու ժիր, կամ էլ պատ վաստվում եք ու ինքներդ հաղ թահարում այդ խնդի րները: – Դուք հավանաբար ուսումնասիրել եք՝ ինչո՞ւ են տարածվում նման տեղեկություններ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում: Ինչ-որ շահե՞ր կան, ո՞րն է խնդիրը, որ հանրությունը դրանք հեշտորեն ընդունում է:

– Պարզապես հակաքարոզչություն, որը Հայաստանում ունի քաղաքական ենթատեքստ: Ցանկացած երկրում կա բնակչության մի փոքր մաս, որը դեմ է պատ վաստմանը, հավատում է, որ երկիրը տափակ է և նման ամեն տեսակ հիմարությունների: Միաժամանակ պետք է հասկանալ, որ պատ վաստումների ա գրեսիվ քարոզչությունը նպաստում է այդ խմբերի շատացմանը: Հայաստանում այս ամենը քաղաքականացված է, և պայքարը պատ վաստումների դեմ գնում է շատ անբարո ձևով, մարդկանց առող ջության հետ խաղալով: Բայց հիմա կարծես այդ համառությունը կոտրվում է, և պատվ աստման գործընթացը առաջ է շարժվում: Խնդիրն այն է, որ և՛ առո ղջապահության նախարարությունը, և՛ բժ իշկներս չէինք մտածում, որ ուղ եղի նման լվացում կկատարվի, որ մարդիկ ուղղակի կսար սափեն «վակ ցինա» բառից նույնիսկ, և արդյունքում պատ վաստման տեմպերով մենք կհավասարվենք աֆրիկյան երկրների մակարդակին: Ուղղակի սար սափելի վիճակ է, երբ մարդկանց դրդում են մա հվան: Այս վիճակը մեր ազգին վայել չէ: