Սա իսկական ԳԱՆՁ է բնության կողմից, օգտակար է գ լխուղ եղի ար յան շրջանառության, սր տի և այլ օր գանների համար

Ռոզմարինը երիտասարդացնում է մաշկի բջ իջները: Այն հարթեցնում է մաշկը, նվազեցնում կն ճիռների քանակը, ակտիվացնում է ա րյան շրջանառությունը, վերականգնում է մաշկի առաձգականությունը, վերացնում է ա յտուցները, բարելավում է դեմքի գույնը, վերացնում է պի գմենտային բծերը: Խորհուրդ է տրվում խմել ռոզմարինի թեյ, ավելացնել ռոզմարինի եթերային կրեմների և դիմակների մեջ, ինչպես նաև դեմքին քսել ռոզմարինի եփուկ: Սա թուլացնում է հո դացա վերը,

վերացնում է բո րբոքումը և հատկապես օգտակար է ռոզմարինով բո ւժումը օր  գանիզմի բո րբոքային գործընթացները վերացնելու համար, ուստի այն օգտակար է հո դերի, շնչառական ու ղիների տարբեր հի վանդությունների և վե րքերի ու խո ցերի բո ւժման համար: Այս սերմերը կարող են ազատել ար թրիտից, հո դացա վերից,մեջքի ցա վերից, սի ոնւս իտից, ասթ մայից, մ ենոպա ուզայի ախ տանիշներից, գլխաց ավից և սա դեռ ամենը չէ: Բարելավում է ուղ եղի առո ղջությունը: Դա պայմանավորված է

նրանով, որ ռոզմարինը մեծացնում է ար յան հոսքը դեպի գլուխ: Սա պարունակում է միացություններ, որոնք կանխում են կարևոր նեյ րոտրանսմի տտերների դեգ րադացիան, որը կարող է ապահովել լավ հիշողություն:Ռոզմարինը հանգստացնում է սթ րեսի հո րմոնները և բարելավում է տրամադրությունը: Ռոզմարինը ոչ միայն նորացնում է էն երգիան, այլև հանգստացնում է մար մինն ու միտքը: Խթանում է մազերի աճը, դա պայմանավորված է նրանով, որ ռոզմարինը բարելավում է ար յան շրջանառությունը: Ռոզմարինը օգնում է նիհարել ՝ արագացնելով ճարպերի պառակտումը և նվազեցնելով ախորժակը: