Փորձեք ձեռքը պահել այս դիրքով․ դժվար է հավատալը, բայց տեսեք, թե ինչ կլինի հաջորդ րոպեին

Ժամանակակից աշխարհում, երբ ամեն քայլափոխին ուղեկցում են ս թրեսներն ու խնդ իրները, ձեռքերի յոգան կարող է նկատելիորեն լավացնել ձեր տրամադրությունն ու նյ արդային վիճակը: Այս դիրքը քաշը նվազեցնելու համար է: Այն կօգնի լավացնել մար սողական համակարգի վիճակը և արագացնել նյո ւթափոխանակությունը:

Կսկսեք քաշ կորցնել մի քանի օրից: Ուժի դիրք: Այն կօգնի լավացնել առո ղջությունը, կպաշտպանի ինֆե կցիաներից: Հանգստության դիրք: Այն կհեշտացնի թթ վածնի տեղափոխումը օր գանիզմում, կնվազեցնի ագր եսիվությունը և հի պերակտիվ

ությունը, կհանգստացնի նյար դերը: Ձեռքերի այս դիրքը հանգստացնում է ցա վը, նաև ազատում է գլխա պտույ տներից: Իմաստության դիրք: Թույլ է տալիս կենտրոնանալ և լավացնել հիշողությունը: Այս դիրքը բու ժում է ար թրիթը, ջր ազրկումը և հոր մոնալ խախ տումները: