Օրերս հարևանուհուս տեսա մետրոյի անցումի մոտ ցուցանակով՝ hի վանդ երեխա ունեմ, խնդրում եմ օգնեք․ Զարմանքից ապշել էի, ա՛խր նա երեխա չունի

Օրերս հարևանուհուս տեսա մետրոյի անցումի մոտ ցուցանակով՝ Հի վանդ երեխա ունեմ,խնդրում եմ օգնեք․․Զարմանքից ապշել էի, ա՛խր նա երեխա չունի։ Հարեւանու հիս գումար է հավաքում գոյո ւթյուն չունեցող երեխայի բու ժման համար.. Մեր նախկին հարևան- ների բնակարանում մի կին հաստ ատվեց : Նա ոչ ոքի չէր բար ևում, չէր խոս ում և միշտ շատ լուրջ էր: Չգիտես ինչու, նա ինձ անմի- ջապես դուր

չեկավ: Մեր նախկին հարևան ները շատ կռ վարար էին, կարծես իտա լացի լինեին։ Բարեբա խտաբար, նրա նցից հետո աղմուկը դադարեց, բայց այդ կինն էլ շատ խորհրդավոր էր, ասես ստվեր կամ ո ւրվական լիներ։ Մի օր առավոտյան նրան հանդիպեցի մետրոյի կայարա- նի մոտ, հագած էր հին լաթեր, կանգնած էր տա ռապող դեմքով և ձեռքին ցուցանակ կար, որի վրա գրված էր․ «Օգնեք գումար

հավաքել երեխայի բո ւժման համար»: Բացի ցուցանակից, նրա ձեռքին փաստա թղթեր կային, և նրանց մոտ կար մոտ հինգ տարե կան տղայի լուսա նկար:Նա պա ռկած էր մա հճակալի վրա ՝ վ ի րակապերի մեջ։ Ես շփոթվեցի։ Նա անմիջապես խղ ճահարություն առաջացրեց։ Ես մոտեցա, գումար տվեցի և հետաքրքվեցի, թե ինչ երեխայի մասին է խոսքը։ Նրա աչքերը լցվեցին արցո ւնքով։ Ահա թե ինչ պատմեց։ Նրա

5-ամյա որդին վ թարի զո հ էր դարձել, երեխան վ թարի ենթարկ վելուց հետո վի րահատության կարիք է ունեցել, բայց ոչ ոք նրան չի օգնել և երեխան մա հացել է։ Այժմ նա գումար է հավաքում և տալիս է կար իքավոր երեխաներին։Նկարի տղային նա չէր ճանաչում, հի վանդան ոցում էր իմացել նրա մա սին և հիմա փորձում է օգնել։ Այդ օրվա նից մենք ընկերացանք և նա դարձավ մեր տան հաճախակի հյուրը։ Նա չէր շփվում մարդկանց հետ, որովհետև կորցրել էր հավատը մարդկանց նկատմամբ։ Մարդ եղեք․ մարդիկ։